||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
แจ้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สสอ.ภูสิงห์

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.ภูสิงห์
แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

นานาสาระ
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้แจ้งข่าว: พิราบขาว เมื่อวันที่: 31 มี.ค. 2563 10:10:51

การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
ลำดับที่ 14 และจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สรุปใจความสำคัญ

• การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศ

• ขณะนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ตามประกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระงับเที่ยวบินเข้าออกจากเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 และขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

• ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาด หากมีไข้ ร่วมกับอาการ ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.)

อ่านเพิ่มเติม                         


   

ที่มา:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ All Right Reserved.